Joop (15) verbleef drie jaar op geradicaliseerde zorgboerderij: 'Ze konden hem alles maken'

Als 11-jarige komt Joop* in 2020 als pleegkind bij United Souls te wonen. In de drie jaar dat hij bij de zorgboerderij verblijft, ziet zijn familie hem achteruitgaan. Hij krijgt lang haar, vermagert en het contact met zijn familie verslechtert. Hoewel ze hun zorgen aankaarten bij de zorgboerderij en bij zijn voogd van het Leger des Heils, verandert er niks. "Je voelt je ontzettend machteloos."

Lees verder